Αναστολή διαπραγμάτευσης για τις μετοχές των Αλουμύλ, Euromedica, Μπουτάρης

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Αλουμύλ, Euromedica και Ι. Μπουτάρης

Αναστέλλεται, μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από σήμερα 2 Μαΐου 2018, η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιρειών “ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ”, “EUROMEDICA ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” και “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE”.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη καθώς οι τρεις ανωτέρω εταιρείες δεν προέβησαν εντός της προβλεπόμενης από το Ν. 3556/2007 προθεσμίας, σε δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017.