Στρατηγική και σχέδιο που θα καθορίζουν την ένταξη των μεταναστών

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, δημοσιογράφος

Το μεταναστευτικό εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση τα κράτη -μέλη. Η Τουρκία δεν σέβεται καμμία συμφωνία και αθώες ψυχές χάνονται κατά τη μεταφορά ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, συνωστίζονται σε κάποιο λιμάνι μέχρι να αποφασισθεί το μέλλον τους. Η κυβέρνηση τηρεί την «ευρωπαϊκή γραμμή» και προσπαθεί να δρομολογήσει πρωτοβουλίες για την καλύτερη μετεγκατάστασή τους. Η αδυναμία της Ε.Ε. να λύσει το θέμα έχει δώσει το δικαίωμα στον Ταγίπ Ερντογάν να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Οι ακροδεξιές οργανώσεις έχουν δυναμώσει τη ρητορική τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η οικογένεια της Ευρώπης να δέχεται ισχυρή κριτική και να απειλείται έντονα πλέον η συνοχή της.

Οι κυριότερες προκλήσεις για την ομαλή ένταξη των μεταναστών, σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, είναι η υγεία, η εργασία, η στέγαση και η εκπαίδευση και εκτείνονται από την καλύτερη αντιστοίχηση των δεξιοτήτων των μεταναστών με τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας μέχρι τη δημιουργία κοινών χώρων στους οποίους οι κοινότητες θα συναντιούνται και θα δημιουργούν δεσμούς μεταξύ τους. Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου, τόνισε ότι η μετανάστευση είναι σε μεγάλο βαθμό μια τοπική και αστική πραγματικότητα. Η έκθεση που συντάχθηκε από Ε.Ε. και ΟΟΣΑ αποτελεί πραγματικό κατάλογο ελέγχου για τις δημόσιες ενέργειες και έχει σαν στόχο να βοηθήσει τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να εξομαλύνουν την πορεία της επιτυχούς ένταξης των μεταναστών με την υποστήριξη των ταμείων της πολιτικής συνοχής. Περιμένω από την πολιτική συνοχή να διαδραματίσει μελλοντικά σημαντικότερο ρόλο σε αυτό το πλαίσιο.

Η αναπληρώτρια γενική γραμματέας του ΟΟΣΑ, Μάρι Κιβινιέμι, δήλωσε: «Οι προσπάθειες για την ένταξη των μεταναστών πρέπει να ξεκινούν αμέσως μετά την άφιξή τους και να συνεχίζονται με την πάροδο του χρόνου. Οι τοπικοί ηγέτες γνωρίζουν τις καλύτερες ευκαιρίες για τους νεοεισερχομένους όπως και τον τρόπο με τον οποίο οι μετανάστες μπορούν να συμβάλουν από την κάλυψη ελλείψεων στην αγορά εργασίας μέχρι τη δημιουργία μιας πιο διαφοροποιημένης κουλτούρας που ωφελεί όλους τους κατοίκους. Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν με τους τοπικούς ηγέτες από την πρώτη ημέρα ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής ένταξη των μεταναστών».

Πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι μετανάστευσαν μόνιμα σε χώρες του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη το 2016. Αν και η ένταξη των μεταναστών παραμένει βασική αρμοδιότητα των κρατών – μελών, τις επόμενες δεκαετίες θα είναι μία από τις κυρίες προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ένωση. Απαιτείται ειδική χρηματοδότηση και μέσα για την επίτευξη κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε.

Να καταρτισθούν στρατηγικές και σχέδια για την ένταξη των μεταναστών. Οι πόλεις καλούνται να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε. και να προχωρήσουν στην ταχύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των μεταναστών.