Εθνική Τράπεζα: Συνεχίζεται ο διαγωνισμός για την Εθνική Ασφαλιστική

Τη συνέχιση του διαγωνισμού για την Εθνική Ασφαλιστική αποφάσισε η Εθνική Τράπεζα σε συνενόηση με το ΤΧΣ, μετά το ναυάγιο με την Exin Group.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 26.04.2018, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και σε συνεννόηση με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αποφασίστηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής με τους εναπομείναντες επιλεχθέντες επενδυτές που προκρίθηκαν στην τελευταία φάση (Μάιος 2017) των δεσμευτικών προσφορών.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί περαιτέρω σε περίπτωση επίτευξης οριστικής συμφωνίας σχετικά με την εν λόγω συναλλαγή.