ΕΚΤ: Πιθανή παράταση του QE μετά τον Σεπτέμβριο του 2018

Αμετάβλητα επιτόκια από την ΕΚΤ

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - NOVEMBER 05: The giant Euro symbol stands illuminated outside the headquarters of the European Central Bank (ECB) on November 5, 2012 in Frankfurt, Germany. Analysts are predicting that ECB President Mario Draghi will announce in a press conference scheduled for November 8 that he will leave ECB interest rates unchanged despite continued weak economic data coming from many Eurozone economies.(Photo by Hannelore Foerster/Getty Images)

Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως αναμενόταν, ενώ ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) θα παραμείνει έως τον Σεπτέμβριο του 2018 ή και αργότερα εάν κριθεί απαραίτητο.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων σε 0,00%, 0,25% και -0,40% αντίστοιχα.
Στην ανακοίνωση της ΕΚΤ τονίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους επίπεδα για παρατεταμένη χρονική περίοδο και πολύ πέραν του χρονικού ορίζοντα διενέργειας των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι πρόκειται να συνεχιστούν οι αγορές στοιχείων ενεργητικού, επί του παρόντος ύψους 30 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 ή και αργότερα, εφόσον χρειαστεί, και πάντως έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια διαρκή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία να είναι συμβατή με την επιδίωξή του για τον πληθωρισμό.

Το Ευρωσύστημα θα επανεπενδύει τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση των καθαρών αγορών στοιχείων ενεργητικού και πάντως για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο, γεγονός που
θα συμβάλλει τόσο σε ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας όσο και σε μια κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.