ΤτΕ: Στα 1,9 δισ. ευρώ διευρύνθηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Η διεύρυνση οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών

Eπιδεινώθηκε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο πρώτο δίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το έλλειμμα του διαμορφώθηκε σε 1,9 δισ. ευρώ, κατά 509 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του ελλείμματος τόσο του ισοζυγίου καυσίμων όσο και του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα, και δευτερευόντως στην επιδείνωση των λοιπών επιμέρους ισοζυγίων.

Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν με ρυθμό 16,9% (15,1% σε σταθερές τιμές), ο οποίος ήταν ταχύτερος από το ρυθμό αύξησης των εισαγωγών (14% και 10% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα). Ωστόσο, η αύξηση των εισαγωγών ως απόλυτο μέγεθος ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών, με αποτέλεσμα την αύξηση του ελλείμματος.

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, παρά την άνοδο των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 12,7% και 4,2% αντίστοιχα, και στην επιδείνωση του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Το ισοζύγιο μεταφορών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Τέλος, μείωση σημειώθηκε και στα πλεονάσματα των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρουσίασε μείωση κατά 73 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017.

Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 1,7 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 582 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο του πρώτου διμήνου του 2017.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 406 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 405 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 2,1 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 4,2 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με τη διακράτηση τραπεζογραμματίων.