ΕΛΠΕ: Έκτακτη γ.σ. στις 14/5 για τη μεταβίβαση της συμμετοχής στον ΔΕΣΦΑ

Στις 14 Μαϊου η έκτακτη γενική συνέλευση για τη μεταβίβαση συμμετοχής στον ΔΕΣΦΑ

Οι μέτοχοι της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια καλούνται να μετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, την 14η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο ακόλουθο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση της μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» στο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.