Ρεκόρ νέων παιχτών στο ΧΑΑ

A businessman using a mobile phone to check stock market data.

Μπορεί η εποχή να μη βοηθά, λόγω των διεθνών συνθηκών, αλλά και της ελληνικής οικονομίας που αναμένει νέα από το… μέτωπο της μεταμνημονιακής εποχής, ωστόσο φαίνεται πως οι επενδυτές αρχίζουν να βάζουν ξανά στο «ραντάρ» τους τη Λ. Αθηνών.

Ο Μάρτιος αποδείχθηκε δεύτερος συνεχόμενος πτωτικός μήνας, «χαρίζοντας» μηνιαίες απώλειες 6,6% για τον Γενικό Δείκτη και 14,12% για τον τραπεζικό.

Ωστόσο, ο αριθμός των ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάρτιο 2018 ανήλθε στις 21.520, έναντι 18.694 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάρτιο του 2017 ο αριθμός των ενεργών Μερίδων ανήλθε στις 23.159). Ο ημερήσιος Μ.Ο. ενεργών Μερίδων διαμορφώθηκε στις 1.025 (το υψηλότερο νούμερο από τον Ιούλιο 2017 με 1.029 Μερίδες) έναντι 984 τον Φεβρουάριο και 989 τον Ιανουάριο.

Τον Μάρτιο 2018 δημιουργήθηκαν 1.023 νέες Μερίδες Επενδυτών, έναντι 672 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα και 888 νέων Μερίδων τον Ιανουάριο.

Οι 1.023 νέες Μερίδες είναι ρεκόρ εννεαμήνου, με το αμέσως υψηλότερο νούμερο να έχει ανοιχθεί τον Ιούνιο 2017, με 2.200 Μερίδες. Από τις 1.023 νέες Μερίδες οι 750 αφορούσαν Έλληνες (740 Φυσικά Πρόσωπα και 10 Νομικά Πρόσωπα) και οι 273 Ξένους (93 Φυσικά Πρόσωπα και 180 Νομικά Πρόσωπα). Απενεργοποιήθηκαν 181 Μερίδες, έναντι 159 τον Φεβρουάριο και 195 τον Ιανουάριο.

Αυξάνονται τα μικρά χαρτοφυλάκια

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν μόνο μία μετοχή έφθασαν στο 50,15%. Από 2 – 5 μετοχές στο 39,61%. Από 6 – 10 μετοχές στο 7,33% και περισσότερες από 10 μετοχές στο 2,91%.

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν αξία έως 3.000 ευρώ αυξήθηκαν στο 82,67% του συνόλου, από 82,08% τον Φεβρουάριο και 81,57% τον Ιανουάριο. Επίσης τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση έως 9.000 ευρώ, ανέβηκαν στο 91,37% του συνόλου, από 91% τον Φεβρουάριο και 90,7% τον Ιανουάριο.

Τέλος, τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση υψηλότερη του 1 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου μείωσαν το ποσοστό τους στο 0,44% του συνόλου, από 0,46% τον Φεβρουάριο και 0,47% τον Ιανουάριο

Η αύξηση του ποσοστού των «μικρών» χαρτοφυλακίων και η μείωση του ποσοστού των «μεγάλων» παικτών είναι ένδειξη ότι η υποχώρηση συμπεριέλαβε όλα τα χαρτοφυλάκια.