Λ. Φραγκιαδάκης: Οι τράπεζες θα περάσουν τα stress tests

«Η Εθνική Ασφαλιστική είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αυτό δίνει δυνατότητα ευελιξίας στην Εθνική Τράπεζα»

Την αισιοδοξία του ότι οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν τα τεστ αντοχής εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, στο περιθώριο της υπογραφής της συμφωνίας της Εθνικής Τράπεζας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων τριών συμβάσεων εγγυήσεων, ύψους 640 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πρόσθεσε ότι ενημέρωση για το πώς οδεύει η διαδικασία θα έχουν οι τραπεζίτες κατά την επίσκεψή τους στην Φραγκφούρτη.

Αναφερόμενος στην Εθνική Ασφαλιστική ο κ. Φραγκιαδάκης είπε ότι η Εθνική Τράπεζα εξετάζει με προσοχή τις διαδικασίες με τις οποίες θα προσεγγίσει τους δυο κινεζικούς ομίλους που είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Εθνική Ασφαλιστική με στόχο η διαδικασία να ολοκληρωθεί σύντομα και με θετικό αντίκτυπο για την τράπεζα. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αυτό δίνει δυνατότητα ευελιξίας στην Εθνική Τράπεζα, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος τις σημερινές ευρωπαϊκές συμβάσεις εγγυήσεων που υπέγραψε η Εθνική Τράπεζα επισήμανε ότι θα συμβάλλουν στην καθοριστική συμβολή της Εθνικής Τράπεζας στην χρηματοδότηση ΜΜΕ.

«H παροχή ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγικότητας και των θέσεων εργασίας. Η στήριξη προς τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια και η παροχή κεφαλαίου κίνησης ώστε να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους, όχι μόνο θα ωφελήσει άμεσα τους αποδέκτες της χρηματοδότησης, αλλά θα έχει και ευρύτερο θετικό αντίκτυπο στην υπόλοιπη οικονομία», επισήμανε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, στην παρέμβαση στην εκδήλωση για την υπογραφή των συμβάσεων εγγυήσεων.

«Στην Εθνική Τράπεζα πέραν της διοχέτευσης της δικής μας ρευστότητας στην αγορά, συνδράμουμε ενεργά στην προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λύσεις που αξιοποιούν την ευρωπαϊκή και τοπική τεχνογνωσία μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στην ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια και να αντιμετωπίσουν κάποιες από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως είναι το κόστος χρηματοδότησης και οι απαιτήσεις για την παροχή εξασφαλίσεων», πρόσθεσε.

Με το ΕΤΑΕ η Εθνική Τράπεζα συνεργάζεται σε τρία προγράμματα, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα όπως ανέφερε ο κ.Φραγκιαδάκης:

Πρώτον, μετά την επιτυχία των πρώτων δύο γύρων του προγράμματος εγγυήσεων COSME, η Εθνική προχωρά τώρα σε παροχή επιπλέον κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας έτσι τα συνολικά κεφάλαια που θα διοχετευθούν στις ΜΜΕ σε 500 εκατ. ευρώ.

Μέσω του δεύτερου προγράμματός, InnovFin, που απευθύνεται σε εταιρίες στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας, θα διοχετεύσουμε κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις που αφιερώνουν πόρους σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) , με την προσδοκία η Εθνική Τράπεζα να ενθαρρύνει την συνέχιση των επενδύσεών τους και να παρέχουμε κίνητρα σε νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.

Μέσω του τρίτου προγράμματος, του EASI, στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι να διευκολύνει την πρόσβαση πολύ μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών στη χρηματοδότηση. Η ΕΤΕ έχει δεσμευτεί να αξιοποιήσει κεφάλαια ύψους 40 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων EASI μέσα στα επόμενα 5 έτη. Μάλιστα, είναι το πρώτο μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης που εφαρμόζεται από μία ελληνική συστημική τράπεζα, και από τα μεγαλύτερα προγράμματα αξιοποίησης κεφαλαίων στην ΕΕ. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα θα ωφεληθούν από το σημαντικά χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και θα αποκτήσουν πρόσβαση σε προγράμματα επιχειρηματικής καθοδήγησης (mentoring) που θα τις βοηθήσουν στην εδραίωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

“Προσβλέπουμε – είπε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης – στην άμεση διοχέτευση των διαθέσιμων κεφαλαίων των προγραμμάτων στην αγορά με στόχο την γρήγορη απορρόφησή τους από τις ΜΜΕ. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με το ΕΤΑΕ σε πρωτοβουλίες που φέρνουν χειροπιαστά οφέλη για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση και την επιτυχή υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης που θα δημιουργήσουν σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία”.