Τέσσερις ξένοι οίκοι για τα αποτελέσματα της Πειραιώς

Τα αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς ευθυγραμμίστηκαν με τις εκτιμήσεις το δ’ τρίμηνο σχολιάζει η Morgan Stanley, η οποία διατηρεί τη σύσταση «equalweight» για την τράπεζα και την τιμή – στόχο των 5,20 ευρώ ανά μετοχή. Όπως αναφέρει, αν και υπήρξε ενημέρωση στις 13 Μαρτίου για τις επισφάλειες του δ’ τριμήνου, ωστόσο η λογική της απόφασης να μην κατανεμηθεί καλύτερα η πρόβλεψη αυτή παραμένει ασαφής. Η διοίκηση της τράπεζας τόνισε την προσήλωσή της για τις μειώσεις των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων, σημειώνει η MS. Για τη συνέχεια, όπως αναφέρει η Morgan Stanley, η Πειραιώς θα πάει στα stress tests της ΕΚΤ με CET1 περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα απ’ ό,τι το 2015, με την κάλυψη των NPEs 9 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα. Οι μακροοικονομικές υποθέσεις είναι λιγότερο τιμωρητικές απ’ ό,τι το 2015, ωστόσο ο «άγνωστος» θα είναι το IFRS 9, δεδομένου ότι 1) αυτό θα είναι το πρώτο stress test που θα ενσωματώνει τα μοντέλα αυτά και 2) οι ελληνικές τράπεζες θα είναι οι πρώτες από τις ευρωπαϊκές που θα δοκιμάσουν τα μοντέλα αυτά.

Η Bank of America Merrill Lynch, η οποία διατηρεί τη σύσταση «underperform» και την τιμή – στόχο των 3,26 ευρώ ανά μετοχή για την Τράπεζα Πειραιώς, αναφέρει πως πέραν των προβλέψεων ύψους 1,6 δισ. ευρώ για το IFRS 9, η τράπεζα επιβαρύνθηκε με πρόβλεψη 1,2 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο, που η BofAML υπολογίζει ότι ισοδυναμεί με 10,5% του κόστους του ρίσκου επί των καθαρών δανείων (ή 7,8% των μικτών δανείων). Η διοίκηση της τράπεζας δήλωσε πως αυτή η χρέωση ελήφθη προκειμένου να ενισχυθεί η κάλυψη και να στηριχθούν τα επερχόμενα σχέδια για τα NPEs.

Μαζί με τη χρέωση του IFRS 9, η κάλυψη των NPEs της Πειραιώς αυξάνεται στο 52% σε επίπεδο ομίλου. Η διοίκηση δήλωσε πως θέλει να διατηρήσει την κάλυψη άνω του 45%. Η BofAML αναφέρει επίσης πως χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Πειραιώς να μειώσει τα κόστη στα 0,9 δισ. ευρώ το 2020, από 0,95 δισ. ευρώ, ωστόσο ανακοίνωσε επίσης χαμηλότερο outlook για τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια για το 2020.

Τα επιτόκια των δανείων συνέχισαν να μειώνονται το δ’ τρίμηνο λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων στα καταναλωτικά και επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια, ενώ η BofAML αναμένει πως θα μειωθούν τα επιτόκια στα εταιρικά δάνεια καθώς οι τράπεζες προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις δανείων και μειώνουν το βάρος στο εταιρικό κομμάτι.

Η Citi, από την πλευρά της, σχολάζει πως αν και η συνεχιζόμενη πρόοδος στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων/μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι ενθαρρυντική, ωστόσο η αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα των stress tests δικαιολογεί μια επιφυλακτική στάση έναντι του κλάδου.

Η Πειραιώς φαίνεται πιο ευάλωτη, δεδομένων 1) της πιο αδύναμης κεφαλαιακής της θέσης με LF CET 1 στο 14,8% έναντι του 15,3-18,6% των άλλων τραπεζών και του μικρότερου κεφαλαιακού «μαξιλαριού» έναντι των αναμενόμενων απαιτήσεων OCR SREP για το 2018 (0,1 δισ. έναντι των 1-2,2 δισ. για τις άλλες τράπεζες) και 2) του πιο απαιτητικού στόχου μείωσης των NPEs για το 2018 (5,5 δισ. ευρώ έναντι των 1,5-4,3 δισ. των άλλων τραπεζών).

Μεικτά χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα η Goldman Sachs σε έκθεσή της στην οποία τονίζει ότι αναμένεται να διατηρηθεί η αβεβαιότητα όσον αφορά στο αποτέλεσμα του stress test. Σημειώνει ότι ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε ενώ επισημαίνει ότι σε γενικές γραμμές οι τάσεις όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού είναι θετικές αλλά η διοίκηση της τράπεζας σημείωσε ότι χρειάζονται να γίνουν περισσότερα για να επιτευχθούν οι στόχοι του SSM.