ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πάνω από δύο φορές η υπερκάλυψη του ομολόγου – Στο 3,95% το επιτόκιο

Συγκεντρώθηκε το ποσό των 249,2​ εκατ. ευρώ με επιτόκιο που ανέρχεται σε 3,95%

Πάνω από δύο φορές υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά του επταετούς ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών να είναι μεγάλη.

Ειδικότερα, συγκεντρώθηκε το ποσό των 249,2​ εκατ. ευρώ με επιτόκιο που ανέρχεται σε 3,95%.

Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση:

Η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η ALPHA BANK Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” (εφεξής η “Εταιρεία”) προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 29.03.2018, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €120.000.000.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 249,2 εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,95% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.​