ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκινάει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο

Το εύρος απόδοσης του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εντός του οποίου οι ειδικοί επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης, ορίστηκε στο 3,85% με 4,40%.

Σήμερα 27 Μαρτίου ξεκινούν οι εγγραφές για το ομόλογο, ύψους έως 120 εκατ. ευρώ, που εκδίδει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται την Πέμπτη στις 29 Μαρτίου. 

Στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπεται η έκδοση έως 120.000 κοινών, ανώνυμων ομολογιών, με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε χθες, η εισηγμένη  το εύρος απόδοσης του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εντός του οποίου οι ειδικοί επενδυτές θα υποβάλλουν τις αιτήσεις κάλυψης, ορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους στο 3,85% με 4,40%. 

Το επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το επιτόκιο και την τιμή διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση.  

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το επιτόκιο και η τιμή διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους ειδικούς επενδυτές, το πλήθος και το είδος των ειδικών επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους ιδιώτες επενδυτές στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει ο εκδότης.

Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια, ύψους έως 120 εκατ. ευρώ, που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου και στην αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής που αποσκοπεί στη διαφοροποίησή της δραστηριότητας και στην απεξάρτησή της από τον κλάδο των κατασκευών.   

Στο πλαίσιο αυτό, εστιάζεται στην εξασφάλιση σταθερών και ανεξάρτητων μεταξύ τους ροών εσόδων σε βάθος δεκαετιών, από υποδομές (παραχωρήσεις μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κ.ά.), έργα περιβάλλοντος και μεγάλα ενεργειακά έργα (π.χ. αιολικά πάρκα, έργα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας).